Wie is zij als ze haar naam verandert?
Ze is ook Mia Booy. Weliswaar zonder puntjes, maar dat is omdat ze de Y de mooiste letter vindt. Haar moeder heette Booij. ‘Met puntjes’, zei ze er steevast achteraan. Mia is haar moeder niet, maar wil haar toch dichtbij voelen.
Het besluit om openlijk haar naam te veranderen geeft een steek naar haar vader. Nu laat ze hem in de steek. Daar zit hij nu. In de steek. 

Een paar dagen twijfelt ze nog, gaat ze er mee door of houdt ze het bij haar vaders naam. Want die naam heeft ze. Zo staat ze geregistreerd en dus is zij dat.
Maar ze mist haar moeder in dat verhaal.
Mia Booy voelt realistischer van afkomst, beter in verhouding tot haar verleden.

 

#ikniet